Dirigent

Anders Hårstadhaugen

Dirigent for Fåberg Musikkforening fra høsten 2016


Sommeren 2016 pakket Anders Hårstadhaugen kofferten, og flyttet hjem til Gausdal etter ti år over svenskegrensa. Fåberg Musikkforening. Han var vår dirigent fra høsten 2016, og vi gleder oss til et nytt år med Anders som dirigent i sesongen som kommer! 

Dirigent Anders HårstadhaugenAnders Hårstadhaugen, født 1976, fattet tidlig interesse for musikk og fikk undervisning på både fiolin, torader, trekkspill i barneårene, og spilte i tillegg eufonium i skolekorpset i Olstad i Vestre Gausdal, senere også Vestre Gausdal Musikkforening. Etter ungdomsskolen gikk veien videre til musikklinja på Tranberg Videregående skole, og videre til Toneheim Folkehøgskole. I 1996 ble han tatt inn på instrumentalstudiet på Norges musikkhøgskole i Oslo med eufonium som hovedinstrument, og senere på Norhwestern University i Evanston utenfor Chicago i USA.

Anders begynte tidlig å jobbe parallellt med studiene, både som dirigent og instruktør i korpsbevegelsen, og som vikar og ekstramusiker i militærkorps og symfoniorkestre. Han har under årenes løp hatt engasjementer i korps og orkestere, som Oslo Filharmonien, Forsvarets Stabsmusikkorps, Malmö Symfoniorkester, Kongelige Norske Marines Musikkorps, Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble, Norrköpings Symfoniorkester, Sjøforsvarets Musikkorps, Norrlandsoperan (Umeå, Sverige), Luftforsvarets Musikkforps, Prinsens Musikkorps (Skive, Danmark), Göteborg Wind Orchestra, Arméns Musikkår (Stockholm, Sverige) og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge.

Fra 2006 til 2016 var Anders ansatt i Marinens Musikkår i Karlskrona i Sverige. Han var korpsets faste eufonist i tillegg til å iblant spille trombone i korpset og korpsets ensembler.

Våren 2016 bestemte Anders seg for å si opp jobben i Karlskrona for å flytte hjem til Gausdal der han livnærer seg som dirigent og frilansmusiker på eufonium og trombone.